گالری‌‌ها

زالو درمانی

  زالو درمانی در طب سنتی همدان زالو و خواص عجیب آن زالو از نرم تنان آبزی است که در شالیزارها و مرداب زندگی می کند. جانور شناسان تا کنون ۶۵۰ نوع زالو را...

فصد

فصد

فصد طب سنتی همدان در مرکز کلینیک مهر فصد، باز کردن منفذی کوچک در دیواره رگ بوسیله نیشتر است که باعث خروج اخلاط فاسد بدن با خروج خون می شود. فواید فصد درمانی فصد درمانی ‌(Therapeutic...